Contact & Privacy Statement


Indien u vragen heeft, raden wij u aan contact op te nemen met ons hoofdkantoor. Makkelijk bereikbaar en parkeergelegenheid voor de deur!  

Uiteraard bent u ook altijd welkom om een bezoek te brengen aan één van onze vestigingen. 

Privacy Statement

Nico Meeuwenoord Steengoed bv verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van haar klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Nico Meeuwenoord Steengoed bv gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld klanten en geïnteresseerden telefonisch, per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt Nico Meeuwenoord Steengoed bv deze persoonsgegevens om toegang tot de klanten te verlenen, bijeenkomsten te organiseren en betalingen te innen. Nico Meeuwenoord Steengoed bv vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Nico Meeuwenoord Steengoed bv gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Nico Meeuwenoord Steengoed bv geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Nico Meeuwenoord Steengoed bv om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Nico Meeuwenoord Steengoed bv sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert. Nico Meeuwenoord Steengoed bv adviseert betrokkenen om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte is.

Bewaartermijn gegevens

Nico Meeuwenoord Steengoed bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Nico Meeuwenoord Steengoed bv de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Nico Meeuwenoord Steengoed bv beveiligingsmaatregelen getroffen zoals twee-factor-authenticatie en een beveiligde website.

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Nico Meeuwenoord Steengoed bv websites zijn verbonden. Nico Meeuwenoord Steengoed bv kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Nico Meeuwenoord Steengoed bv, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Nico Meeuwenoord Steengoed bv via info@nicomeeuwenoord.nl . Indien u op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook via dit info@nicomeeuwenoord.nl  aangeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief en om u als lid te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Nico Meeuwenoord Steengoed bv. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden vanuit de nieuwsbrief of via info@nicomeeuwenoord.nl . Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich uit te schrijven.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kunnen Nico Meeuwenoord Steengoed bv of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Nico Meeuwenoord Steengoed bv niet met derden.

Verwijderen en weigeren van cookies

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze verklaringen

Nico Meeuwenoord Steengoed bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal Nico Meeuwenoord Steengoed bv op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 24 Mei 2018.

Nico Meeuwenoord B.V. Steengoed
Delfweg 36A
2211VM Noordwijkerhout

Tel: 0252-420986
Fax: 0252-423075
E-mail: info@nicomeeuwenoord.nl

Contactformulier


Bedrijf:
Contactpersoon: *
Telefoonnr.:
Vragen en/of opmerkingen:
Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
Openingstijden

Hoofdkantoor en Opslag:

Van 1 Maart tot 1 Oktober:
Maandag t/m Vrijdag van 07.00 - 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 - 15.30 uur
Zondag gesloten

Van 1 Oktober tot 1 Maart:
Maandag t/m Vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 - 14.30 uur
Zondag gesloten


  
   
   
   
   
   
Contact

Nico Meeuwenoord Steengoed B.V.
Delfweg 36A
2211 VM Noordwijkerhout

Tel: 0252-420986

Van 1 Maart tot 1 Oktober:

Maandag t/m Vrijdag van 07.00 - 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 - 15.30 uur
Zondag gesloten

Van 1 Oktober tot 1 Maart:
Maandag t/m Vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag van 08.00 - 14.30 uur
Zondag gesloten

 

 


© Nico Meeuwenoord Steengoed